Politikamız

 • Müşteri istek ve talepleri doğrultusunda müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı, müşterilerimizden gelen şikayetlerle ilgili en kısa zamanda dönüş yaparak şikâyetin giderilmesi esas alınarak,
 • Kaliteden ödün vermeyen üretimi ve ihracata yönelmiş satış ağı ile yurt içi ve yurt dışı pazarda söz sahibi olmayı,
 • Bir işi ilk defada doğru olarak yapma prensibiyle teknoloji ve insan yatırımına önem vererek teknik alt yapısını sürekli geliştirmeyi,
 • İçinde bulunduğumuz topluma saygılı, uluslararası örnek bir kuruluş olmayı,
 • KYS, ÇYS ve İSG standartlarının gereklerinin yerine getirecek şekilde dökümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızın planlı eğitimlerle bilinçlenmesini, çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımını sağlamayı,
 • İşletmemizin işçi sağlığı iş güvenliği risklerini dikkate alarak iş kazalarının önlenmesini, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,
 • Kuruluşumuzun yapmış olduğu endüstriyel yapıştırıcı ve dezenfektan imalatı esnasında kalite, çevre ve İSG yönetim sistemleri ile ilgili yürürlükteki yasal şartlara ve diğer şartlara uyarak hizmet verilmesini sağlamayı,
 • Başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızın mesleki yeterlilik eğitimleriyle bilinçlenmesini sağlamayı,
 • İşletmemizin çevre boyutunu dikkate alarak kirliliğin önlenmesine azami derecede özen göstermeyi,
 • Toprak, hava ve suya en az atığın verilmesini sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

en_US
tr_TR en_US